Theses 

Počítačová grafika, prezentace informací, zpracování obrazu na počítači – Ing. Ivana Nykodýmová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Ivana Nykodýmová

Bakalářská práce

Počítačová grafika, prezentace informací, zpracování obrazu na počítači

Computer Graphics, Information Presentation and Image Processing

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na počítačovou grafiku a geografický informační systém (GIS). První kapitola se zabývá základními pojmy, formáty a programy rastrové grafiky. Druhá kapitola popisuje základy vektorové grafiky. Třetí kapitola se zaměřuje na geografické informační systémy, definice, vývoj a využití. Dále je v této kapitole věnována pozornost prostorovým datům a softwarovým produktům pro tvorbu GIS. Poslední kapitola se zabývá praktickými příklady využití počítačové grafiky, zejména geografických programů a informačních systémů, jako nástroje pro podporu rozhodování ve státní správě. Výsledkem je ucelený přehled o základních pojmech vektorové a rastrové grafiky a přiblížení geografických informačních systémů a možnosti jejich využití.

Abstract: This bachelor work is focused on computer graphics and geographical information system (GIS). The first chapter of the work is interested in basic words, formats and programs of the raster graphics. The second chapter describes the basics of vector graphics. The third chapter concentrates on the geographical information systems, definitions, development and its usage. Further on, this chapter describes some space data and software products for GIS creation. The last chapter is interested in practical examples of application of the computer graphics, especially geographical programs and information systems such as instruments for support of decision-making in the state administration. The result of this is a complete review of basic words of vector and raster graphics and approach of geographical information systems and options of its usage.

Klíčová slova: Počítačová grafika, rastrová grafika, vektorová grafika, barevné modely, formáty grafických souborů, grafické programy, geografický informační systém Computer graphics, raster graphics, vector graphics, colour models, formats of graphical files, graphical programs, geographical information system

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
  • Oponent: Ing. Bohuslav Růžička, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:50, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz