Kamila Formánková

Bakalářská práce

Běžné účty pro fyzické osoby v České republice

Current accounts for natural persons in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Běžné účty pro fyzické osoby v České republice“ je analyzovat vybrané běžné účty určené pro fyzické osoby v České republice. První část práce je zaměřena na teoretické vymezení běžných účtů, včetně dalších služeb a produktů spojených s běžným účtem. Ve druhé části jsou analyzovány běžné účty určené pro fyzické osoby vybraných komerčních bank v České republice. Následně je …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis “Current accounts for natural persons in the Czech Republic” is to analyze selected current accounts for natural persons in the Czech Republic. The first part of the thesis is focused on the theoretical definition of current accounts, including other services and products related to current accounts. The second part analyzes current accounts for natural persons of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance