Bc. Dana Prokopová

Bakalářská práce

Kreditní karty pro fyzické osoby v České republice

Credit cards for natural persons in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Kreditní karty pro fyzické osoby v České republice“ je analyzovat vybrané kreditní karty určené pro fyzické osoby v České republice. V práci jsou představeny teoretické poznatky z oblasti platebních karet, respektive kreditních karet. Ve druhé části jsou analyzovány kreditní karty určené pro fyzické osoby vybraných komerčních bank v České republice, včetně produktů a služeb …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis “Credit cards for natural persons in the Czech Republic” is to analyse selected credit cards for natural persons in the Czech Republic. The first part of this thesis introduces theoretical findings from domain of payment cards precisely credit cards. The second part analyses credit cards for natural persons of selected commercial banks in the Czech Republic, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance / Finance