Lenka Schovánková

Diplomová práce

Analýza vybraných služeb sociální prevence v Královéhradeckém kraji

The analysis of particular preventive social services in the region of Hradec Králové
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou pobytových služeb sociální prevence zaměřených na lidi bez domova v Královéhradeckém kraji. Nejdříve bude čtenář seznámen s definicí a typologií bezdomovectví, jeho příčinami a prevencí. Pojednáno je také o právním zakotvení v české legislativě, službách sociální prevence a jiných formách pomoci určené pro lidi bez domova. Součástí teoretické části je též sociodemografická …více
Abstract:
This work deals with the analysis of residential services of social prevention aimed at homeless people in the region of Hradec Králové. Firstly the readers will be acquaint with a definition and a typology of homelessness, its purposes and prevention. The work also discusses the legal frame of homelessness in Czech legislation, the services of social prevention and other forms of help destined for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM184

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 4. 2010
  • Vedoucí: Robert Černý
  • Oponent: Alena Merkunová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv