Bc. Anežka MALÍKOVÁ

Bakalářská práce

Využití efektivních metod sociálními pracovníky při komunikaci s dětmi ve věku 6-15 let v nepříznivé sociální situaci

-

Use of effective methods of the social workers during communication with children at the age of 6-15 who are in the unfavorable social situation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím efektivních metod komunikace sociálními pracovníky při komunikaci s dětmi ve věku 6-15 let v nepříznivé sociální situaci. Hlavním cílem této práce je teoreticky vymezit využívané metody komunikace s dětmi ve věku 6-15 let v nepříznivé sociální situaci s doplněním o kritický pohled efektivity využívání metod komunikace v oblasti sociální práce. Práce je koncipovaná …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of effective methods of communication by social workers in communication with children aged 6-15 in an unfavorable social situation. The main goal of this work is to theoretically define the methods used for communication with children aged 6-15 in unfavorable social situation, adding a critical view of the effectiveness of using methods of communication in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÍKOVÁ, Anežka. Využití efektivních metod sociálními pracovníky při komunikaci s dětmi ve věku 6-15 let v nepříznivé sociální situaci. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta