Mgr. Ilona Novotná

Bakalářská práce

Prevence šikany - případová studie Blanensko

Bullying prevention - case study Blanensko
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na prevenci šikany na druhém stupni základní školy. V teoretické části vymezuji pojmy agrese, agresivita a šikana. Charakterizuji možné typy agresorů a obětí. Zaměřuji se na především na možnosti prevence a uvádím konkrétní příklady, jak je možno pracovat s jednotlivci i se skupinou, tak aby se riziko šikany eliminovalo. Praktická část je pojatá formou případové studie …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the prevention of bullying in lower secondary schools. The theoretical part defines the concepts of aggression, aggressiveness and bullying. I characterize the possible types of aggressors and victims. This thesis also focuses primarily on the possibilities of prevention and mention specific examples how to work with individuals or groups so as to eliminate the risk …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta