Bc. Aneta Prokopcová

Diplomová práce

Marketing and Medializing Minor Sports

Marketing and Medializing Minor Sports
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sportovním marketingem aplikovaným na pole dance. První část práce je věnována sportu. Práce se zabývá jedním konkrétním sportem - pole dance - proto, je počáteční část práce věnována ženským sportům a jejich vývoji. V teoretické části jsou popsány charakteristiky sportovního marketingu. Marketingový mix, sponsoring a event management jsou ztěžejní témata teoretické části …více
Abstract:
The thesis deals with sport marketing applied to pole dance. In the first part the background of this sport is described. The thesis focuses on one concrete sport - pole dance - so the very beginning of the thesis is dedicated to women’s sports and their development. In the theoretical part characteristics of sport marketing are described. Marketing mix, sponsorship and event management are major topics …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Sloboda
  • Oponent: M.A. Ondřej Kotouč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication