Bc. Veronika Svejkovská

Diplomová práce

Moderní trendy používání čokolády v gastronomii, degustace čokolády

Modern trends using of chocolate in gastronomy, degustation of chocolate
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá reálnými možnostmi netradičního využití čokolády v gastronomii. Skládá se z několika kapitol. Teoretická část je zaměřena na historii vzniku čokolády, rozdělení a druhy čokolády, chemické složení a fyzikálně-chemické vlastnosti čokolády, technologii výroby čokolády, degustaci a její hodnocení. Hlavní částí této kapitoly jsou moderní trendy používání čokolády v gastronomii …více
Abstract:
This diploma thesis deals with real possibilities of untraditional use of chocolate in gastronomy. It consists of several chapters. The theoretical part is aimed at chocolate development history, division and kinds of chocolate, chemical composition, physical and chemical qualities of chocolate, technology of chocolate production, degustation and its evaluation. Modern trends of chocolate use in gastronomy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavla Burešová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Práce na příbuzné téma