Bc. Jiří Doležal

Bakalářská práce

Digitální gramotnost pro seniory

Digital Literacy for Seniors
Anotace:
Bakalářská práce „Digitální gramotnost pro seniory“ se v teoretické části zabývá vzděláváním dospělých a hlavně specifiky při vzdělávání seniorů. Je zde upřesněn pojem počítačová gramotnost, a jak se liší počítačová gramotnost u dětí a jak u dospělých.
Abstract:
Bachelor thesis "Digital Literacy for Seniors" in the theoretical part deals with adult education, especially the specifics of education of seniors. It specifies the term computer literacy, and how it differs in children and in adults.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Krejčí

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta