Bc. Nikola Štípalová

Diplomová práce

Antioxidanty rodu Salvia L.

Antioxidanty rodu Salvia L.
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení taxonů rodu Salvia L., pěstovaných na pozemku ZF MENDELU v Lednici, z hlediska látek antioxidační povahy, v roce 2017.Celkem bylo hodnoceno 45 taxonů Salvia L., byl sledován květní vývoj, ve fázi květu kdy byly rostliny vykvetlé z poloviny a ve fázi kdy byly rostliny vykvetlé zcela byl uskutečněn sběr natě na laboratorní stanovení TAC, TPC a TFC.Součást diplomové …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was introduction taxa of genus Salvia L., cultivated on the grounds of ZF MENDELU in Lednice, from the perspective of their antioxidant compounds, evaluated during year 2017.Forthy-five taxa of Salvia L. were observed during the bloom period, the plants were harvested in the moment when the half of the plant was in bloom and then when the full plant was in bloom, for …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie taxónov rodu Salvia L., pestovaných na pozemku ZF MENDELU v Lednici, z hľadiska látok antioxidačnej povahy, v roku 2017.Celkom bolo hodnotených 45 taxónov Salvia L., bol sledovaný kvetný vývoj, vo fáze kvetu keď boli rastliny vykvitnuté z polovice a vo fáze keď boli rastliny vykvitnuté úplne bol uskutočnený zber vňate na laboratórne stanovenie TAC, TPC a TFC …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.
  • Oponent: Tatiana Kuťková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zahradnické inženýrství / Zahradnictví