Bc. Sabina Vejpustková

Diplomová práce

Efekt opakovaných ambulantních řízených rehabilitačních programů v rámci kardiovaskulární rehabilitace u mužů

The effect of repeated outpatient controlled rehabilitation programs within cardiovascular rehabilitation of men
Anotace:
Cílem práce je posoudit efekt řízeného ambulantního rehabilitačního programu v rámci posthospitalizační kardiovaskulární rehabilitace před začátkem a po ukonče-ní jednotlivých cyklů u pacientů, jež absolvovali program opakovaně. Vyšetřovaný soubor má 43 mužů s kardiovaskulárním onemocněním. Hodnocení bylo provedeno na základě parametrů získaných při spiroergometrickém vyšetření.
Abstract:
The aim of the work is to assess the effect of a controlled outpatient rehabilitation program within the framework of post-hospitalization cardiovascular rehabilitation before the start and after the end of individual cycles in patients who have comple-ted the program repeatedly. The investigated group has 43 men with cardiovascular diseases. The evaluation was carried out on the basis of the parameters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Leona Mífková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta