Mgr. Ludmila Hrubá

Master's thesis

Extensive Reading as a Tool to Develop Students' Motivation to Read in English in the Digital Age

Extensive Reading as a Tool to Develop Students' Motivation to Read in English in the Digital Age
Abstract:
Tato práce se zabývá extenzivním čtením jako nástrojem k motivování studentů ke čtení v angličtině. Zaměřuje se na zkoumání postojů ke čtení v generaci tzv. digitálních domorodců, u nichž byla zkoumána motivace k extenzivnímu čtení v kontextu digitálního prostředí. Stěžejním tématem této diplomové práce je vztah studentů k digitálním materiálům a ke čtení v angličtině a způsoby jejich motivování ze …more
Abstract:
The thesis deals with extensive reading as a tool to develop students’ motivation to read in English. The study focuses on the attitudes of the digital natives towards reading in English and their motivation to extensive reading which was examined in the context of the digital age. Central to the entire study are learners’ attitudes towards reading of digital materials and reading in English. Furthermore …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2019
  • Supervisor: PhDr. Simona Kalová
  • Reader: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature