Mgr. Henrieta Furiková

Bakalářská práce

Extensive Reading Activities at the Basic School

Extensive Reading Activities at the Basic School
Anotace:
Tato bakalářská práce studuje účinek rozšířeného čtení na studenty základní školy. Práce vysvětluje, jak rozšířené čtení působí na jazykové schopnosti a motivaci studentů. Bakalářská práce je zaměřena na důležitost propojení rozšířeného čtení se čtením pro radost, plynulým čtením a čtením pro obecné pochopení. V teoretické části je podrobně vysvětlen pojem rozšířeného čtení. Především jsem se zaměřila …více
Abstract:
This bachelor thesis studies the impact of extensive reading on primary school learners of English. The work explains that extensive reading influences positively both language skills and students' motivation. The bachelor thesis is focused on the importance of connecting extensive reading with reading for pleasure, fluent reading and reading for general understanding. In the theoretical part, the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk