Mgr. Eva HRDINOVÁ, Ph.D.

Rigorózní práce

Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu

The translation of liturgical text in the mirror of skopos theory
Anotace:
Předložená práce se zabývá překladem liturgického textu, konkrétně liturgického formuláře východních církví (pravoslavné a řeckokatolické), a to v česko-německo-církevněslovanské relaci. Zkoumaným materiálem jsou převážně liturgické formuláře dvacátého století. Referenční osou výzkumu jsou jak teorie překladu uplatňované jak u religiózních textů obecně (hermeneutika), tak teorie zaměřené pragmaticky …více
Abstract:
The thesis deals with the issues of the translation of religious text in the context of the Skopos theory. The main goal of the thesis is to outline the connection between the Skopos theory and the translation of the liturgical text. The thesis not only presents the translations of the Chrysostom Liturgy especially from Church Slavonic into the Czech language in the 20th century, but also primarily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2015
Zveřejnit od: 9. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRDINOVÁ, Eva. Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu. Ostrava, 2015. rigorózní práce (PhDr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.11.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 11. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta