Anežka Marie Dovolilová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Využití arteterapeutických metod jako přiblížení vztahu mezi člověkem a Bohem dětí vyrůstajících v křesťanské rodině

Anotace:
Absolventská práce na téma „Využití arteterapeutických metod jako přiblížení vztahu mezi člověkem a Bohem dětí vyrůstajících v křesťanské rodině“ se zabývá přiblížením a vymezením oblasti arteterapie, kde přibližuji základní pojmy, problematiky. V práci se arteterapie setkává s oblastí víry v Boha a spiritualitou, kterou hledá v křesťanské rodině. Cílem práce je nalezení a ukázání propojenosti víry …více
Abstract:
Graduate thesis „The use of art therapeutic methods as an approximation of the relationship between man and God of children growing up in a Christian family“deal with approximate definitions Art therapy. In the thesis the art therapy and Christianity meeting together. It is sreached in a Christian family. The target of this thesis is fading and showing a connection between faith in God and art therapy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Radová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie