Mgr. Klára Poizlová

Diplomová práce

Dobrovolník v neziskové organizaci a jeho vztah s rodinou klienta

The Role of Volunteers in Non-profit Organizations and their Relationship with Client's Family
Anotace:
Diplomová práce „Dobrovolník v neziskové organizaci a jeho vztah s rodinou klienta“ pojednává o dobrovolnictví v neziskové organizaci. Zaměřuje se zejména na vzájemný vztah mezi dobrovolníkem a rodinou klienta, která pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. První kapitola teoretické části analyzuje pojem dobrovolnictví a jeho rozdělení, terminologii …více
Abstract:
The master thesis “The Role of Volunteers in Non-profit Organizations and their Relationship with Client’s Family” deals with volunteering in non-profit organizations. It is focused especially on the relationship between the volunteer and client’s family, which comes from a socially disadvantaged environment. The thesis comprises of a theoretical part and an empirical part. The first chapter of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta