Marta Líkařová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Spirituální potřeby umírajících lidí

Abstract:
Absolventská práce je zaměřena na spirituální potřeby umírajících lidí. Jejím cílem je vydefinování možných spirituálních potřeb umírajících lidí. Povaha práce je teoretická s prvky kompilace. První část práce je soustředěna na spiritualitu a k ní související pojmy. Druhá část se věnuje charakteristikám skutečnosti umírání a smrti. Třetí část práce popisuje spirituální potřeby z pohledu celostního …more
Abstract:
The graduate's work is focused on spiritual needs of dying people. Its goal gives the definition of potential spiritual needs of dying people. The nature of the work is theoretical with elements of compilation. The first part is focused on spirituality and its related concepts. The second part deals with the characteristics of the reality of death and dying. The third part describes the spiritual needs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: ThLic. Michal Umlauf
  • Reader: Mgr. Petra Chovancová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - College of Social Work Olomouc

vyšší odborný program / field:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce