Mgr. Eva Bartošová

Bachelor's thesis

Analýza konceptu „domova jako místa“ v soudobé sociálně vědní teorii se zaměřením na roli materiality, rutin a rituálů

Analysis of the Concept of "Home as a Place" in Contemporary Social Science Theory with Focus on the Role of Materiality, Routines and Rituals
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje konceptu „domova jako místa“ a objasňuje roli materiality, rutin a rituálů při tvorbě domova. V práci je nejdříve provázána potřeba člověka bydlet s tvorbou domova a následně vysvětleno, co znamená pojímat „domov jako místo“. Dále se soustředí na jednu z možných vrstev domova, a tou je obydlí, v němž jedinec žije. Je rozebrán význam materiality při tvorbě domova ztělesněného …viac
Abstract:
This bachelor thesis talks of "home as a place" and clears the role of materiality, routines and rituals during the home-making. At first, the human's need to dwell with home-making is proven and then it explains what it means to understand "home as a place". Next it focuses on one of the possible layers of home and that is the house, in which a person lives. The importance of materiality during the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedúci: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adam Fialík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Sociology / Sociology

Práce na příbuzné téma