Bc. Tomáš Niesner

Diplomová práce

Vymezení konceptu place attachment

Definition of the concept of place attachment
Anotace:
Tato diplomová práce s názvem Vymezení konceptu place attachment se věnuje environmentálně-psychologickému konceptu vazby na místo. Teoretická část práce čerpá z širokého spektra zdrojů a podává ucelený pohled na tento koncept. Vztahuje se k samotnému konceptu z hlediska jeho historie a toho, jak na něj pohlíží různé vědecké přístupy a obory. Dále je zde proveden rozbor různých definic, přístupů k …více
Abstract:
This diploma thesis named Definition of the concept of place attachment focuses on environmental psychology concept of place attachment. The theoretical part of this work draws from a wide range of sources and gives a comprehensive view of this concept. In refers to the concept itself in terms of its history and how it is taken into account of different scientific approaches and fields. There are also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií