Simona Pániková

Bakalářská práce

Multiplikační a daňové efekty v kultuře

Multiplication effects and tax effects in culture
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je kvantifikovat multiplikační efekt v kultuře, konkrétně na příkladu Dejvického divadla. Následně se odhaduje daňový výnos plynoucí nejen z divadla, ale i jeho multiplikovaných výdajů. V práci je na začátku naznačen způsob financování kultury v České republice, dále je definován multiplikační efekt a je přiblíženo Dejvické divadlo. Multiplikátor je vypočten na základě primárních …více
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to quantify multiplication effect in culture, in particular using Dejvický theatre as an example. Following we estimate tax revenues resulting not only from the theatre but also its multiplication expenses. In the beginning of the thesis we imply ways in which the culture is financed in Czech Republic, following that we define multiplication effect and introduce Dejvický …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Barbora Slintáková
  • Oponent: Eliška Košťáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77974