Denisa Hlušičková

Bachelor's thesis

Politický aktivismus celebrit v Irsku

Political Activism of Celebrities in Ireland
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá politickým aktivismem celebrit v Irsku. Práce je koncipována jako vstup do problematiky politického aktivismu irských celebrit. Autorka zkoumá zapojení irských celebrit do parlamentních a prezidentských voleb a prostřednictvím obsahové analýzy novinových článků zjišťuje, jakým tématům se celebrity v rámci voleb věnují. Následně identifikuje obecné trendy.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on political activism in Ireland. The work is conceived as an entry into the issue of political activism of Irish celebrities. The author examines the involvement of Irish celebrities in the parliamentary and presidential elections and, through the analysis of the contents of newspaper articles, identifies, topics which celebrities focus on in elections. It then identifies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 1. 2020
  • Supervisor: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jonáš Syrovátka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií