Bc. Leona Nevařilová

Bakalářská práce

Španělské parlamentní volby 2015

Spanish General Election 2015
Anotace:
Bakalářská práce "Španělské parlamentní volby 2015" se zaměřuje na analýzu voleb do dolní komory španělského parlamentu v roce 2015. Cílem práce je především vysvětlit změny ve volebním výsledku a identifikovat posuny v kategorii stranického systému. Kromě analýzy výsledků voleb bude rovněž nastíněn historický vývoj stranického spektra od konsolidace demokracie, kontext daných voleb, představeni budou …více
Abstract:
The bachelor thesis "Spanish General Election 2015" focuses on the analysis of the election to the Lower Chamber of the Spanish parliament in 2015. The aim of the thesis is primarily to explain the changes in the electoral result and also to identify the shift in the party system category. In addition to analyzing the result of mentioned election, the historical development of the party spectrum since …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tóth

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií