Bc. Nikola Pekárková

Diplomová práce

Metody a formy hodnocení na 2. stupni základní školy

Methods and forms of assessment in secondary school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení na druhém stupni základních škol. Teoretická část se zabývá obecným významem hodnocení, vysvětlením pojmů s ním spojených a prezentací jednotlivých forem a typů hodnocení. Empirická část je zaměřena na zkoumání hodnocení žáků. Cílem bylo zjistit, zda učitelé ve svých hodinách používají více druhů hodnocení a které.
Abstract:
Diploma thesis is focused on the choice of methods teachers are using in the evaluation of students at the secondary schools. The theoretical part deals with the general meaning of the ratings explanation of the terms associated with it and the presentation of various forms and types of evaluation. The empirical part focuses on examining student assessment. The aim was to determine whether teachers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lenka Přikrylová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií