Bc. Kateřina Bílková

Bakalářská práce

Pohybová aktivita v těhotenství se zaměřením na 2. trimestr

Physical activity in pregnancy oriented in 2nd trimestr
Anotace:
Tématem bakalářské práce je pohybová aktivita v těhotenství se zaměřením na druhý trimestr. Cílem práce bylo jednak posoudit pohybovou aktivitu žen před otěhotněním a v těhotenství a dále zjistit informovanost o pohybové aktivitě a zdroje, ze kterých ženy nejčastěji čerpají. Teoretická část je zaměřena na dělení těhotenství dle trimestrů, dále na rizikové faktory v těhotenství, pohybovou aktivitu v …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with physical activity during pregnancy, with a focus on second trimester. The aim of the thesis was to assess the physical activity of women before pregnancy and during pregnancy and determine the level of physical activity and main information sources where women search for information. The theoretical part focuses on the division of pregnancy according to trimesters of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií