Jitka GOLÁŇOVÁ

Bakalářská práce

Dítě v náhradní rodinné péči v interakci s učitelkou v mateřské škole

The Child in Foster Care in the Interaction with the Teacher in Kindergarten
Anotace:
Tématem bakalářské práce je dítě v náhradní rodinné péči v interakci s učitelkou v mateřské škole. Bakalářská práce si klade za cíl získat základní informace o specifických projevech chování dětí umístěných do náhradních rodin, vyskytujících se při interakci s učitelkou v prvotní sociální instituci. Teoretická část, podložená studiem odborné literatury, se snaží ukázat důležitost rodiny a její výchovy …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is "Children in Foster Family Care in Interaction with a Kindergarten Teacher". The goal of this thesis is to gain basic information about specific behavioral expressions of children that are placed in foster families, while interacting with teacher in their first social institution. The theoretical portion is based on scholarly literature that is trying to point out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Simona Vyhnánková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GOLÁŇOVÁ, Jitka. Dítě v náhradní rodinné péči v interakci s učitelkou v mateřské škole. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta