Bc. Martina Kalabusová, DiS.

Diplomová práce

Pocit bezpečí zaměstnanců Úřadu práce České republiky

The Feeling of Safety in the Labour Office Employees
Anotace:
Diplomová práce pojednává o pocitu bezpečí zaměstnanců Úřadu práce České republiky. V teoretické části se věnuje Úřadu práce České republiky obecně, popisuje jeho historii, organizační strukturu a podává informace o činnostech, které jsou na Úřadu práce České republiky vykonávány. Další část práce se zabývá konflikty, definuje konfliktní situace, uvádí jejich dělení, specifikuje, jak daným situacím …více
Abstract:
The diploma thesis describes how safe the employees of Labour Office of the Czech Re-public feel. An academic part of the thesis is focused generally on the Labour Office, de-picts its history, organizational structure and defines its main duties. Another chapter of the academic part targets clashes, characterizes and divides conflicting situations into catego-ries, provides tools how to avoid these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kalabusová, Martina. Pocit bezpečí zaměstnanců Úřadu práce České republiky. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe