Bc. Dominika Kantková

Diplomová práce

Tématický apercepční test a Alzheimerova choroba

The Thematic Apperception Test and Alzheimer's Disease
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá popisem charakteristik a způsobu vyprávění příběhů v Tematickém apercepčním test u osob s Alzheimerovou chorobou s ohledem na kognitivních charakteristiky zachycené ve formálním zpracování těchto příběhů. Práce má podobu kvalitativní studie. V rámci výzkumu bylo administrováno sedm tabulí TAT (1, 2, 4, 6BM, 7GF, 9GF a 16) celkem 20 osobám nad 65 let věku, přičemž 10 osob …více
Abstract:
This thesis is focused on description of characteristics and narrative style in Thematic Apperception Test (TAT) stories produced by patients with Alzheimer’s disease (AD) with regard to cognitive characteristics based in story formal processing. The same 7 TAT cards (in order 1, 2, 4, 6BM, 7GF, 9GF and 16) were administrated to 20 elderly people in this qualitative research. Ten of these people were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií