Theses 

Legislativní a institucionální aspekty vinohradnictví a vinařství a jejich vliv na kvalitu a efektivnost produkce – Ing. Zuzana Zvonková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika

Ing. Zuzana Zvonková

Diplomová práce

Legislativní a institucionální aspekty vinohradnictví a vinařství a jejich vliv na kvalitu a efektivnost produkce

Legislature and institutional aspects of viniculture and winegrowing and their impacts on quality and production effectiveness

Anotace: Předmětem diplomové práce „Legislativní a institucionální aspekty vinohradnictví a vinařství a jejich vliv na kvalitu a efektivnost produkce“ je analýza platné legislativy České republiky a Evropské unie a vliv zainteresovaných institucí jako regulátorů na vinohradnictví a vinařství. První část je zaměřena na vymezení vinohradnictví a vinařství v rámci veřejného sektoru a na deskripci legislativy a institucionálního prostředí pro daný obor ČR a EU. Druhá část je zaměřena na analýzu účinnosti legislativy a činnosti institucí na kvalitu a efektivnost produkce ve vinohradnictví a vinařství a na následnou komparaci výsledků se zemí mimo EU, Jihoafrickou republikou.

Abstract: The main task of this diploma thesis called „Legislature and institutional aspects of viniculture and wine-growing and their impacts on quality and production effectiveness“ is an analysis of a current legislation of the Czech Republic and the European Union and an influence of institutions on wine-growing and viniculture. The first part is focused on stating the topics of wine-growing and viniculture in the public sector frame and on description of legislation and institutional environment for this particular field in the Czech Republic and the EU. The second part is focused on an analysis of efficiency of legislation and roles of institution in quality and effectiveness of production in wine-growing and viniculture and a consequential comparison of results with a country outside of the EU, South Africa.

Klíčová slova: Vinohradnictví, vinařství, legislativa, instituce, regulace, kvalita, efektivnost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 05:24, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz