Bc. Michael Simek

Diplomová práce

Analýza dopadov finančnej krízy na činnosť ratingových agentúr

Analysis of Impact of Financial Crisis on the Activity of Credit Rating Agency
Abstract:
In the reaction, regulatory reform in EU and USA adopted as a response to financial crisis partly remedied existent rating market failures. Nonetheless, it is necessary to review newly adopted norms. In the future it is necessary to critically analyze newly adopted adjustments, which can be expected next steps in regulation of credit rating agencies. This diploma thesis deals with the evaluation of …více
Abstract:
Prijaté reformy regulácie ratingových agentúr v USA a EU ako reakcia na finančnú krízu, čiastočne napravili zlyhanie na ratingovom trhu. V budúcnosti je potrebné kriticky analyzovať novo prijaté úpravy, pričom možno očakávať ďalšie kroky v regulácii v oblasti ratingových agentúr. Diplomová práca sa zaoberá vyhodnotením opatrení EÚ na korigovanie činnosti ratingových agentúr. Diplomová práca je rozdelená …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK