Václav JŮNA

Bachelor's thesis

Moderní pojetí velkoměřítkové mapy zájmového areálu

Modern concept of large scale map of area of interest
Anotácia:
Práce se zaměřuje na moderní pojetí vizualizace velkoměřítkové mapy zájmového areálu, konkrétně Západočeské univerzity v Plzni. Hlavní části práce se rozdělují na import KML dat do 2D a import do 3D zobrazení (KML data vizualizují bodové, vektorové a polygonové vrstvy). Pomocí Google Maps JavaScript API v3 ve 2D a Google Earth API ve 3D se data zobrazují na webových stránkách. JavaScript poskytuje …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focused on modern concept of visualization of a map of an area of interest, specifically the University of West Bohemia. Main parts of the project are divided to import of KML data in 2D and to import to 3D (KML data visualize point, line and polygon features). The Google Maps JavaScript API v3 is used in 2D and Google Earth API is used in 3D to visualize data on the website …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Karel Jedlička, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JŮNA, Václav. Moderní pojetí velkoměřítkové mapy zájmového areálu. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / odbor:
Geomatics / Geomatics