Bc. Lukáš Černý

Bachelor's thesis

Podpůrné nástroje pro automatické obchodní systémy

Support tools for expert advisor systems
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem automatických obchodních systémů. Hlavním cílem práce byl návrh a implementace dvou podpůrných nástrojů pro obchodní platformu Metatrader. První z nástrojů slouží k jednoduchému vytváření automatických obchodních systémů bez znalosti programování. Druhý nástroj je určen k uchování a vizualizaci výsledků testování automatických obchodních systémů a následné kombinaci …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on subject of automated trading systems. The main goal of thesis was to design and implement two supporting tools for trading platform Metatrader. First tool is used for simple creation of automated trading systems without knowledge of programming. Second tool provides saving, visualisation of automated trading systems test results and following combination of these …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Bušta

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics