Bc. Robert Ludvig

Diplomová práce

Automatické obchodní systémy

Automatic trading systems
Abstract:
This diploma thesis deals with using automatic trading systems by trading on foreign exchange market. The object is preparation, verification and evaluation of specific automatic trading system. Firstly I will define foreign exchange market, technical analysis a its tools- indicators and graphics formations. Afterward I will define and construct automatic trading system based on tools of technical …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá využitím automatických obchodných systémov pri obchodovaní na menových trhoch. Cieľom je zostavenie, overenie a zhodnotenie konkrétneho automatického obchodného systému. Najskôr vymedzím menový trh, technickú analýzu a jej nástroje- indikátory a grafické formácie. Neskôr vymedzím a zostrojím automatický obchodný systém na základe nástrojov technickej analýzy, empiricky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance