Michal SLABÝ, DiS.

Bakalářská práce

Základní umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech a její význam pro hudební kulturu regionu

Elementary art school of Josef Klička in Klatovy and the connotation for music culture of the region
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o Základní umělecké škole Josefa Kličky v Klatovech a jejím významu pro hudební kulturu regionu. Je rozdělena do sedmi kapitol. Je zaměřená na historii, kde je zmíněn i Josef Klička, po němž byla škola pojmenována. Následuje rozdělení jednotlivých oborů, významní učitelé a ředitelé, významné soubory a jejich úspěchy, důležité akce a na závěr je porovnání s podobně velkými …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Josef Klička Elementary School of Art in Klatovy and its connotation for the musical culture of the region. It is divided into seven chapters. It focuses on history, where Josef Klička is also mentioned, after whom the school was named. The following is a division of individual disciplines, important teachers and directors, important ensembles and their successes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLABÝ, Michal. Základní umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech a její význam pro hudební kulturu regionu. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání