Mgr. Kristína Civáňová, Ph.D.

Rigorózní práce

Aplikace metod molekulární biologie v popisu nových druhů parazitů a při revizi jejich taxonomie na příkladu podřádu Octomacrinea Khotenovsky, 1985.

Application of molecular biology methods in description of new parasite species and in revision of their taxonomy using suborder Octomacrinea Khotenovsky, 1985 as an example.
Anotace:
Tato rigorózní práce pojednává o využití moderních molekulárně biologických metod při popisu nových druhů monogeneí. V současné době je již nevyhnutné k morfologickým a morfometrickým údajům popisu jakéhokoli organizmu živočišní říše přikládat také alespoň částečnou charakterizaci genomových sekvencí blíže specifikujících jeho jedinečnost. Využitelnost a nevyhnutelnost aplikace metod molekulární biologie …více
Abstract:
This thesis is about description of new parasite species using the modern approach of molecular-biological methods. Nowadays, for the description of any organism of the animal kingdom, it is already inevitable to include at least partial characterization of genome sequences specifying its uniqueness in more detail into morphological and morphometrical data. Application and the need of using molecular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Oponent: doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD., prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta