Theses 

Psychohygiena a životní styl lidí se sedavým zaměstnáním – Radmila Havířová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Radmila Havířová

Bakalářská práce

Psychohygiena a životní styl lidí se sedavým zaměstnáním

Mental health and Lifestyle of People with sedentary jobs

Anotace: Bakalářská práce "Psychohygiena a životní styl lidí se sedavým zaměstnáním" se zabývá duševním zdravím a životním stylem lidí, kteří při práci celodenně sedí. Zkoumá dopad tohoto faktu na celkovou kvalitu a spokojenost jejich životů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována poznatkům z oblasti psychohygieny a životního stylu. Na část teoretickou navazuje část praktická, ve které jsem pomocí kvantitativního výzkumu provedeného formou dotazníků, hledala odpovědi na stanovené hypotézy. Dotazník byl zaměřený na životní styl, duševní zdraví a volný čas pracujících. Hlavním cílem této práce bylo s pomocí odborné literatury a výsledku dotazníkového šetření zjistit, zda existuje vztah mezi celkovou spokojeností s prací a pohybovou nečinností při výkonu zaměstnání.

Abstract: Bachelor thesis "Mental health and lifestyles of people with sedentary jobs," concerning mental health and lifestyles of people who sit daylong when working. Consider the impact of this fact, on the general quality and satisfaction to their lives. The work is divided into theoretical and practical section. The theoretical part focuses on knowledge in the field of mental health and lifestyle. Theoretical part is followed by the practical part, for which I used a quantitative research, conducted through questionnaires seeking answers to the hypotheses. The questionnaire was focused on lifestyle, mental health and leisure time working people. The main objective of this work was with the aid of professional literature and the results of a questionnaire survey to determine whether there is a relationship between general job satisfaction and physical inactivity in work.

Klíčová slova: Psychohygiena, životní styl, sedavé zaměstnání, počítače, manuální práce, relaxace, zdravé stravovací návyky, volný čas.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Oralová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41383 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Havířová, Radmila. Psychohygiena a životní styl lidí se sedavým zaměstnáním. Brno, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 09:49, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz