Kristýna Kamenická

Master's thesis

Operní koprodukce jako projekt

Coproducing in Opera

Abstract:
Diplomová práce Operní koprodukce jako projekt se věnuje operním inscenacím (projektům), které vznikají jako výsledek spolupráce divadel či festivalů. Obecně se práce dotýká problémů současného stavu české opery a nastiňuje řešení ve formě hojnější spolupráce divadel. Operní koprodukce znamenají pro divadla ekonomické úspory i obohacení repertoáru, avšak stále jsou v našich divadlech spíše výjimkou …more
Abstract:
The thesis Coproducing in Opera discusses opera productions and opera joint projects that are based on the cooperation between theatres or festivals. While the thesis provides an insight into various issues of contemporary Czech opera scene, it comments on positive impact of the coproduction.For the respective theatres, the coproduction decreases the costs of the production, as well as it broadens …more
 

Keywords

koprodukce

Keywords

operní projekty
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Jiří SRSTKA
  • Reader: Jana HORČIČKOVÁ

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s: d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 1. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna