Jan Bubák

Diplomová práce

Nastudování operní inscenace z pohledu dirigenta od pověření po premiéru

STAGING OF AN OPERA PRODUCTION IN THE PERSPECTIVE OF A CONDUCTOR FROM THE ONSET TO THE PREMIERE

Anotace:
Cílem této magisterské práce je zmapovat a popsat pracovní úkoly a úkony dirigenta při hudební přípravě operní inscenace. Jeho práce je nahlížena především z praktického hlediska a hlavní snahou je podat zkouškový proces v ideální podobě. Jedině tak je možno dosáhnout optimálního uměleckého výsledku. Tato práce zároveň ukazuje nejčastější případy komplikací a nedostatků zkouškového procesu, které mohou …více
Abstract:
The aim of the thesis is to deal with a complex description of tasks and processes regarding the entire musical preparation period of an opera production by a conductor. All actions are described from a practical point of view giving a clear insight in the ideal and desirable form of rehearsing and time management. At the same time, common shortcomings and difficulties that disrupt the ideal state …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

dirigování

Klíčová slova

hudební interpretace

Klíčová slova

dramaturgie

Klíčová slova

operní inscenace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2013
  • Vedoucí: Leoš SVÁROVSKÝ
  • Oponent: František BABICKÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna