Bc. Klára Šnebergerová

Master's thesis

Zahraniční politika Kyrgyzstánu ve vztahu k Ruské federaci - aplikace teorie malých států

Foreign politics of Kyrgyzstan towards Russian federation- application the theory of small stat
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá zahraniční politikou Kyrgyzstánu vůči Ruské federaci na pozadí vnitropolitických událostí za použití teorie malých států. Práce je rozčleněna na teoretickou a empiricko-analytickou část. V teoretické části jsou definována objektivní kritéria (počet obyvatel, rozloha, dostatek životně důležitých surovin a hrubý domácí produkt) a subjektivní kritéria (zde je přihlédnuto …viac
Abstract:
This thesis is about the foreign policy of Kyrgyzstan to the Russian Federation on the background of internal policy affairs using the theory of small states. The thesis is divided into theoretical and empiricical – analytical part. In the theoretical part are defined objektive standards (number of population, area, sufficiency amount of life-important raw materials and gross domestic product) and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2014
  • Vedúci: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií