Ing. Jitka Glöcknerová

Bakalářská práce

Audity - zákaznický vers. akreditovaný

Audits - costumer versus accredited
Anotace:
Ve své práci podrobně popisuji audit akreditovaný, pro akreditovaný audit existuje norma, podle níž musí auditor postupovat. Tato mezinárodní norma přesně definuje postupy provádění auditů. Ale zákaznický audit ničím takovým svázaný není. Průběh zákaznického auditu se často řídí snahou zákazníka odhalit chyby v systému u svého dodavatele, například s cílem dosáhnout snížení ceny dodávek a nikoliv k …více
Abstract:
In my thesis I describe the accredited audit in detail, there is a specific norm for accredited audit according to which the auditor has to proceed. This international norm precisely defines the procedures in carrying out audit. But the customer audit has no such rules. The customer audit often follows the customer effort to reveal the system flaws at the supplier, for example with the aim to reach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jiří Mann
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní