Martin Smoček

Disertační práce

Vliv fotovoltaických elektráren na elektrizační soustavu

Vliv fotovoltaických elektráren na elektrizační soustavu
Anotace:
Obnovitelné zdroje elektrické energie jsou významnou součástí rozvoje celkové energetické koncepce České republiky. V posledních letech došlo v rámci elektrizační soustavy České republiky k prudkému rozmachu fotovoltaických elektráren, avšak v současné době dochází k jejich stagnaci. K datu 1. 1. 2015 je celková hodnota dosažitelného výkonu všech typů elektráren přibližně 22,2 GW a z toho fotovoltaické …více
Abstract:
Renewable energy resources represent a significant part of the overall energetic concept development. In recent years, there was a rapid expansion of photovoltaic power plant in electricity grid of Czech Republic. However, nowadays, there is their stagnation currently. The total maximum capacity value of all power plants achieves approximately 22.2 GW of witch photovoltaic plants represent 2.1 GW. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2016
  • Vedoucí: Zdeněk Hradílek
  • Oponent: Jiří Tůma, Petr Toman, Jiří Gurecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika