Ing. Dana Jindráková

Bakalářská práce

Využití vizuální komunikace v moderním marketingu

Using visual communication in modern marketing
Anotace:
V dnešní době firmy musí hledat konkurenční výhodu a to nejen v podobě kvalitních výrobků a perfektního servisu pro své zákazníky, ale i ve způsobu jak se prezentovat a díky tomu více prodat svých produktů. Způsobem jak se zviditelnit slouží vizuální komunikace a to zejména jednotný grafický styl. Cílem mé práce je přehledně popsat co se pod pojmem vizuální komunikace a firemní styl skrývá. Ujasnit …více
Abstract:
These days company must seek a competitive advantage not only in terms of product quality and perfect service for its customers, but also in the way how to present and thus more to sell their products. Way to raise the profile of visual communication is to particularly single graphic style. The goal of my work is to clearly describe what the term visual communication and corporate identity hidden. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Jansová
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní