Lukáš BELICA

Bakalářská práce

Zařazení ambulance Hasičského a záchranného sboru Slovenské Republiky do systému přednemocniční neodkladné péče

Inclusion of Ambulance of the Fire and Rescue Service of the Slovak Republic in pre-hospital emergency care system
Abstract:
The bachelor thesis on the topic "Inclusion of the fire and rescue service of the Slovak Republic in the system of pre-hospital emergency care" is focused on the description of the functioning of the Fire and Rescue service of the Slovak Republic in the system of pre-hospital emergency health care. The theoretical part deals with the system of urgent health care in Slovakia and the individual components …více
Abstract:
Bakalářská práce na téma "Zařazení ambulance Hasičského a záchranného sboru Slovenské republiky do systému přednemocniční neodkladné péče" se věnuje popisu fungování ambulance Hasičského a záchranného sboru Slovenské republiky v rámci systému přednemocniční neodkladné péče. Teoretická část pojednává o systému přednemocniční neodkladné péče na území Slovenské republiky a jednotlivých složkách, které …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Petr Matouch

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BELICA, Lukáš. Zařazení ambulance Hasičského a záchranného sboru Slovenské Republiky do systému přednemocniční neodkladné péče. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta