Theses 

Přírodovědné pokusy a další aktivizující metody zaměřené na výživu a zdraví člověka pro 1. stupeň ZŠ – Mgr. Veronika Marková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Veronika Marková

Diplomová práce

Přírodovědné pokusy a další aktivizující metody zaměřené na výživu a zdraví člověka pro 1. stupeň ZŠ

Science Experiments and Other Activating Methods Related to Nutrition and Human Health for Lower-Primary Schools

Anotace: Diplomová práce „Přírodovědné pokusy a další aktivizující metody zaměřené na výživu a zdraví člověka pro 1. stupeň ZŠ“ prezentuje proces tvorby a praktického ověření jednoduchých experimentů ve výuce přírodovědných předmětů na 1. stupni ZŠ. Teoretická část se zabývá problematikou výukových metod, především metody experimentu. Dále obsahuje vymezení učiva, zahrnutého v praktické části, podle RVP ZV. Praktická část se skládá z 18 metodických příprav na hodiny. Jednotlivé přípravy jsou tvořeny náměty do výuky vztahujícími se k oblasti výživy a zdraví člověka. Téměř do každé přípravy na hodinu je zařazena metoda experimentu a další výukové metody, popsané v teoretické části.

Abstract: The diploma thesis "Science Experiments and Other Activating Methods Related to Nutrition and Human Health for Lower-Primary Schools" presents the process of creation and practical verification of simple experiments in science education at lower-primary school. The theoretical part deals with issues of teaching methods, especially the method of experiment. It also contains the curriculum, contained in the practical part, according to the Framework Education Programme for Elementary Education. The practical part consists of 18 methodical lesson plans. These lesson plans include suggestions for teaching nutrition and human health. The method of experiment and other teaching methods, described in the theoretical part, are included in almost every lesson plan.

Klíčová slova: přírodovědný pokus, experiment, výukové metody, karta pokusu, pokusy na 1. stupni ZŠ, zdraví člověka, zdravá výživa, lidské smysly, science experiment, teaching methods, card of experiment, experiments at lower-primary school, human health, healthy nutrition, human senses

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Hana Filová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:29, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz