Tereza PÁTROVÁ

Diplomová práce

Návrh badatelsky orientované výuky se zaměřením na pohybové systémy člověka a antropometrii na základních školách pomocí metody CLIL

Suggestion of inquiry-based learning of human skeletal and muscle systems and anthropometry at secondary schools based on CLIL method
Anotace:
Cílem diplomové práce je vytvořit návrh badatelsky orientované výuky na téma antropo-metrie pomocí metody CLIL a vytvořit pracovní listy k tématům kosterní a svalové soustavy člověka rovněž pomocí metody CLIL. ? Provést didaktickou analýzu učebnice Labyrinth A2 Biology & English a následně ji porovnat s klasickými učebnicemi přírodopisu. ? Vytvořit výukové materiály (pracovní listy a scénáře badatelských …více
Abstract:
The objective of the thesis was to create inquiry-based learning of anthropometry using the CLIL method and to propose worksheets concerning human skeletal and muscle systems also based on the CLIL method. ? Make didactic analysis of textbook Labyrinth A2 Biology & English and subsequently compare it with classic textbooks of natural history. ? Create scripts for inquiry-based learning of anthropometry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Michal Živný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÁTROVÁ, Tereza. Návrh badatelsky orientované výuky se zaměřením na pohybové systémy člověka a antropometrii na základních školách pomocí metody CLIL. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školy -Učitelství Anglického jazyka a literatury pro střední školy