Michaela BARTUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Současná rodinná politika z pohledu mladých rodin

The current family policy from the point of view of young families
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pohledem mladých lidí na současnou rodinnou politiku. Nejprve v teoretické části práce charakterizuje pojem rodina, její dělení, funkce a kladení důrazu na její důležitost ve společnosti. Poté práce popisuje samotnou sociální politiku České republiky a popisuje její nástroje, se kterými pracuje. Následně je práce zaměřena na samotnou rodinnou politiku, kde je popsán její …více
Abstract:
This thesis is devoted to the problem concerning the view of young people of current family policy. Firstly, the theoretical part describes the concept of the family, its divisions, functions and emphasizing its importance in society. Then, the work describes Social Policy Czech Republic itself and describes the tools with which it works. Subsequently, the work is focused on family policy itself that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2015
Zveřejnit od: 10. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Aleš Novotný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTUŠKOVÁ, Michaela. Současná rodinná politika z pohledu mladých rodin. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1wq6fj 1wq6fj/2
10. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
10. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.