Bc. Lucie Dreiseitlová

Diplomová práce

Změna aberací vyšších řádů v důsledku rohovkého laserového refrakčního zákroku, vliv na kvalitu vidění

Changes of higher order aberrations due to corneal laser refractive surgery, impact on the quality of vision
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo zkoumání změn aberací vyšších řádů po rohovkových laserových refrakčních zákrocích a jejich vlivu na kvalitu vidění. V teoretické části je uvedena stručná anatomie rohovky a přehled zobrazovacích vad, práce dále pojednává o matematickém a medicínském popisu aberací vyšších řádů, včetně jejich měření a možnostech korekce, v závěru teoretické části zmiňuje přehled refrakční …více
Abstract:
The aim of this thesis was to research changes of higher order aberrations after corneal laser refractive surgery and their impact on the quality of vision. The theoretical part provides a brief overview of the anatomy of cornea and the summary of optical imaging defects. The thesis also deals with mathematical and medical description of higher order aberrations in-cluding their measurement and correction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Sabina Čermáková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Tomáš Mňuk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta