Bc. Jan Voříšek

Diplomová práce

Vzájemná komunikace správce daně a daňového subjektu v daňovém řízení

Mutual communication of the tax administrator and the taxpayer in tax proceeding
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena systematicky do několika hlavních kapitol. První hlavní kapitola se zabývá daňovým systémem České republiky, kde nejprve popisuje jednotlivé orgány finanční správy České republiky, následně jsou stručně popsány a charakterizovány případné problematické okruhy jednotlivých daní, včetně vypracování jednoduchých statistik spojených s jejich výběrem. V Další hlavní části je …více
Abstract:
The thesis is divided systematically into several chapters. The first major chapter deals with the tax system of the Czech Republic, where at first it describes the financial management bodies of the Czech Republic, then briefly describes and characterizes any problematic areas of taxes. Including the development of simple statistics associated with their selection. The other main part describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini
  • Oponent: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní