Bc. Lukáš Jelínek

Bakalářská práce

Postup správce daně při vymáhání daní a způsoby vymáhání daní

The tax administrators procedure for taxes recovery and taxes collection processes
Anotace:
Bakalářská práce je koncipována jako popis daňového prostředí, se specializací na vymáhací řízení. V úvodní kapitole jsou pro celkové pochopení situace rozebrány základní prvky, jako jsou aktéři daňového řízení, jejich činnost, jejich nástroje, nebo procesní úkony, které se v průběhu času mění. Práce má zajímavou vypovídající hodnotu v tom, že popisuje aplikaci daňových zákonů z pohledu vykonávající …více
Abstract:
Bachelor Thesis is designed as description of tax environment and specializes on debt recovery process. For overall understanding, the basic elements are introduced in first chapter. It describes elements as actors of tax procedure, their activities, tools or process steps that changes in time. The Thesis offers informative value by describing application of tax legislation shown from the tax executive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2017
  • Vedoucí: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní