Adam Stačina

Bakalářská práce

Téma hranice mezi Bavorskem a Čechami

Border between Bavaria and Bohemia
Abstract:
This bachelor thesis considers with phenomenon of border, especially with his conception and importance for the czech and german (bavarian) culture. The next chapter is about important border research at the University of Pardubice, that is done there despite inland location of the city. In the following section you can find a listing of present authors, who are writing about czech-bavarian neighbourhood …více
Abstract:
Předložená práce se zabývá fenoménem hranice, zejména jeho pojetím a významem v české i německé (především bavorské) kultuře. V další kapitole zmiňuje přínos Univerzity Pardubice pro přeshraniční výzkum, který zde již několik let probíhá, navzdory vnitrozemské poloze města. Následuje výčet současných autorů, zabývajících se tématem česko-bavorského sousedství. Důležitou část práce tvoří představení …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. Winfried Baumann, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stačina, Adam. Téma hranice mezi Bavorskem a Čechami. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická