Vojtěch LÁSKA

Bakalářská práce

Fyzioterapie po zlomenině v oblasti proximální části humeru

Physiotherapy after fracture of the proximal humerus
Anotace:
Cíl práce: Cílem práce je přispět k řešení problematiky fyzioterapie u zlomenin v oblasti proximální části humeru a prostřednictvím fyzioterapeutické intervence pomoci k časnému návratu pacienta do plnohodnotného života. Metodika: Jedná se o kazuistiku 54letého pacienta s diagnózou zlomenina proximálního humeru. S pacientem jsem pracoval v období od 20.9.2014 do 25.11.2014. Během toho období jsem také …více
Abstract:
Objective: to contribute to solving problems of physiotherapy for fractures of the proximal part of the humerus and through physiotherapy interventions to help patients early return to a full life. Methods: This bachelor´s thesis describes a case of 54year man with diagnosis of proximal humerus fracture. I worked with the patient in the period from 20. september 2014 to 24 november 2014. During that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Bredlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LÁSKA, Vojtěch. Fyzioterapie po zlomenině v oblasti proximální části humeru. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie